Liên hệ

bạn đọc tính liên hệ với chúng tôi để phản hồi hoặc cung cấp thông tin có thể liên hệ qua email: huonghaohoatb@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553157274173

Chúng tôi sáng tạo ra kênh festivasitio này và sẽ đón nhận tất cả các thông tin mà mọi người cung cấp chia sẻ, sau đó tôi sẽ sàng lọc và đưa ra những thông tin bổ ích. Bạn đọc hãy liên hệ với chúng tôi qua các hình thức trên nhé, rất vui vì được nói chuyện với mọi người.